Kalidade ona


Erdi bideko kalidadie:

 

Kalidade txarra (mega gitxi gastetako):